کلیپ هلی شات از روستای زیبای ازآنده

Added on :  24-Apr-2017
Uploaded by :  Chakad

کلیپ هلی شات از روستای زیبای ازآنده این روستا یکی از زیباترین روستاهای شهرستان سوادکوه،ودر3کیلومتری شهرپل سفید واقع می باشد .که در دامنه رشته کوههای البرز و مملو از جنگلهای انبوه و استوار می باشد که در فصل بهار چهره ای سبز و دیدنی به خود می گیرد. چشمه های جوشان و گوارا اطراف این روستا را احاطه کرده است . طول جغرافیایی 53,082233 و عرض 36,110473 توسط کاظم شکوهی