دکتر هادی بدیعی

دكتر هادی بديعي در سال 1298 شمسي در قريه ازانده پل سفيد سوادكوه متولد شد ايشان اولين فززند ميرزا عليمحمد بديعي بود كه داراي 5 پسر و دو دختر بود آقاي هادي بديعي تحصيلات ابتدايي را ابتدا بمدت سه سال در شهر شيرگاه و دوسال بعد را درشهرستان بابل و بقيه تحصيلات متوسطه را در ساري گذراند و ديپلم خود را در ساري گرفت و سپس در كنكور پزشكي در طهران

شركت و قبول شد و در رشته چشم پزشكي متخصص شد و با خانم بانو خانم كاظمي از خانواده اصيل طهران ازدواج و داراي دو پسر و يكدختر است كه در امريكا زندگي مي كنند آقاي دكتر هادي مدتي در بهداري آموزش و پرورش طهران و سپس در سمت رياست بهداري آموزش و پرورش ساري انجام وظيفه كرد وي در سال 1383 در طهران دار فاني را وداع گفت .