دکتر داوود بدیعی

دكتر داود بديعي در سال 1310 در قريه ازانده پل سفيد متولد شد فرزند عليمحمد بديعي مي باشد ايشان تحصيلات ابتدايي را در ساري و دبيرستان را باتفاق برادر هنرمندش استاد حبيب الله بديعي در طهران به پايان رسانيد . و سپس در كنكور پزشكي موفق شد كه وارد دانشكده پزشكي شود و سر انجام در رشته پزشكي اطفال متخصص شد و به خدمت نظام رفت و دو سال خدمت خود را انجام

داد و سپس برا ي ادامه تحصيل و اخذ گواهي فوق تخصص پزشكي روانه آمريكا شد و در آنجا با يك دختر آمريكايي ازدواج و صاحب سه فرزند شد ايشان در سال ۱۳۸۷ در آمریکا فوت کردند.